Giỏ hàng

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp:

 

Toàn thể CBCNV tuân thủ các nét Văn hóa sau:

 • Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi ( Chào hỏi, Cách thức bắt tay v.v..)
 • Văn hóa trong giới thiệu và tự giới thiệu
 • Văn hóa trong sử dụng danh thiếp (sử dụng, trao đổi danh thiếp v.v.)
 • Văn hóa nói chuyện.
 • Văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác (trong nước, ngoài nước v.v.)
 • Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp (giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên v.v.)
 • Văn hóa trong giao tiếp qua điện thoại
 • Văn hóa trong làm việc (vệ sinh nơi làm việc, tác phong v.v.)
 • Văn hóa xử lý, giải quyết công việc (ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc v.v.)
 • Văn hóa hội họp (nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp v.v.)
 • Văn hóa tổ chức hoạt động ngoài công việc (bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô, bước xuống ô tôv.)
 • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài v.v.)
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top