Giỏ hàng

Hệ thống quản lý chất lượng

  • ISO 9001-2015
  • Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng đánh giá và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, IEC... (cho sản phẩm) và tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (cho hệ thống quản lý) do Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cấp.


  • Thành viên Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top