Giỏ hàng

Đối tác nước ngoài

1. Với mục đích không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật các tri thức, các tiến bộ khoa học kỹ thuật nước ngoài  để áp dụng vào công tác thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, Công ty cổ phần Vina Electric đã thường xuyên trao đổi, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm qua hình thức liên doanh, liên kết với nước ngoài  trong việc cung cấp các sản phẩm chính hãng như :

 

 

2. Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới công ty sẽ có nhiều dự án thực hiện liên kết với nước ngoài trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

3. Cử cán bộ nguồn đi học tập tu dưỡng ở nước ngoài để qua đó  đội ngũ kỹ sư của công ty được tích lũy thêm nhiều kiến thức góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn và lưới điện trong cả nước.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top