Giỏ hàng

Một số dự án đã thực hiện

08Đường cáp ngầm 35KV và TBA cấp điện công ty TNHH MTV Hà Nam HANOISIMEX.Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          5 Ngăn thanh cái đầu vào 40,5kV


–          5 Ngăn dao phụ tải 40,5kV

–          6 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          1 Ngăn máy cắt 40,5kV tổng

Công CP Xây Lắp điện Thanh Xuân12/2012Điện Lực Hà Nam
09DZ 22kV & TBA 2x1000kVA Cấp điện cho trung cư sinh viên TP Việt Trì_ Tỉnh Phú Thọ.Cung cấp HT  tủ 24kV Elko MME-24:-          2 Ngăn dao phụ tải 24kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV

–          1 Ngăn đo lường 24kV

03/2013Điện Lực Phú Thọ
10
11Hạ ngầm tuyến cáp khu đô thị Lam Hạ – Hà Nam.Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          4 Ngăn dao phụ tải 40,5kVCông CP Xây Lắp điện Thanh Xuân04/2013Điện Lực Hà Nam
12Xí Nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị phụ tùng đường sắtCung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36 và tủ hạ thế:-          2 Ngăn dao phụ tải 40,5kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          Hệ thống tủ phân phối và tủ liên lạc cho 2 MBA 630kVA

04/2013Điện Lực Đông Anh – Hà Nội
13Khu Công Nghiệp Đại An – Hải DươngCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 22/0,4KV-500kVACông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ04/2013Điện Lực Hải Dương
14Khu Công Nghiệp Đại An – Hải DươngCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 22/0,4KV-320kVACông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ05/2013Điện Lực Hải Dương
15TBA 2x1000kVA Cấp điện cho công ty bia Hà Nội – Hải Phòng.Dự án di dời khu vực sản xuất nhà máy bia số 1.


Công ty CP bia Hà Nội – Hải Phòng.

Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          2 Ngăn dao phụ tải 40,5kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          1 Ngăn máy cắt 40,5kV tổng

Công ty CP Tư Vấn Năng Lượng ECJC05/2013Điện Lực Hải Phòng
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top