Giỏ hàng

Dự án đã thực hiện 2019

STT

TÊN DỰ ÁN

TÊN SẢN PHẨM

CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

1

Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh

Mua sắm tủ tụ bù Hạ áp năm 2018 tỉnh Thái Bình, nguồn vốn công suất phản kháng.

Điện lực Thái Bình

2

Điện lực Yên Bái

Mua sắm cầu dao phụ tải và chống sét van  phụ vụ SXKD quý I của Điên lực Yên Bái

Điện lực Thái Bình

3

Cung cấp Vật tư thiết bị

Cải tạo trung gian Khánh Nhạc  từ 35/10kV thành 35/32kV; Cải tạo đường dây 22kV  để kết nối mạch vòng lộ 472 E23.12 và lộ 472 E23.4

Điên lực Ninh Bình

4

Cung cấp Cầu dao phụ tải 24kV, Cầu chì tự rơi, cầu chì tự rơi cắt có tải…

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên và phát triển Quý II, năm 2018

 

Điện Lực Hà Nam

5

Cung cấp thiết bị đo chỉ số công tơ từ xa Công nghệ PLC và thiết bị điện

Cung cấp Sứ đứng Polyme 24kV, 35kV, Sứ chuỗi Polyme, tủ điện 400V có 2 lộ tuyến , Tủ điện hạ áp hợp bộ 400V…

Điện lực Cao Bằng

6

Mua sắm cầu dao, cầu chì , tụ bù hạ thế phục vụ sửa chữa thường xuyên quý II bổ sung năm 2017

 

Cung cấp cầu dao phụ tải 35kV, -630A dập dầu quang hồ, tay chì tự rơi, Tụ bù 10kVA 3 pha hạ thế, Tụ bù 20kVA 3 pha hạ thế….

Điện lực Yên Bái

7

Mua sắm chuỗi Polymer 24kV và pa lăng và cầu chi SI 35kV phục vụ kế hoạch  sửa chữa thường xuyên quý IV năm 2017

 

Cung cấp sứ Chuỗi Polymer- 24kV, Cầu chì tự rơi SI 35kV, Chống sét van…..

Điện lực Yên Bái

8

CQT lưới điện khu vực Bảo Hưng, Minh Quân, Cổ Phúc và dân cư lân cận - Tỉnh Yên Bái

 

 

- Cung cấp cầu chì SI 35kV, Đầu cốt đồng các loại.

- Cầu dao 3 pha 60A

- Cầu dao 35kV- 630A

- Chống sét van 35kV

- Tủ hạ thế trọn bộ 300A (3 lộ ra 100A)

- Tủ hạ thế trọn bộ 400A 93 lộ ra 150A).

Điện lực Yên Bái

9

Cung cấp tủ tụ bù hạ áp và phụ kiện kèm theo cho lưới điện hạ thế Điện lực Thành Phố (Khu vực phía Nam).

- Cung cấp Tủ tụ bù hàj thế

- Cáp bọc đồng Cu/XLPE/PVC 4x35

- Ghíp nối cáp vặn xoắn bu long

- Đầu cốt đồng m50

Điện lực Cao Bằng

10

Cung cấp tủ tụ bù hạ áp và phụ kiện kèm theo cho lưới điện  hạ thế Điện lực Thành phố  (Khu vực phía Bắc)

- Tủ tụ bù hạ thế

- Cáp đồng bọc

- Ghíp nối cáp vặn xoắn

- Đầu cốt đồng

 

Điện lực Cao Bằng

11

Mua sắm VTTB  A cấp cho 8 công trình cải tạo, CQT lưới điện các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Hòa An, Trùng Khánh và Thành phố Cao Bằng đợt 1.2019

- Chuỗi néo cách điện 36kV, Polyme, lực kéo 100kN Chiều dài đường dòng dò >=962mm

- Chuỗi néo cách điện 24kV, Polyme, lực kéo 100kN Chiều dài đường dòng dò >=600mm

- 

Điện lực Cao Bằng

12

Cung cấp thiết bị đóng cắt bảo vệ đường dây và trạm biến áp thuộc dự án: Cung cấp VTTB phục vụ kế các công trình SCL và ĐTXD năm 2019

- Cầu chì tự rơi 24kV-100A

- Cầu chì tự rơi 35kV-100A

- Cầu chì tự rơi cắt có tải

- Cầu dao cách ly

- Chống sét van 18, 42kV

Điện lực Quảng Nam

13

Cung cấp sứ và phụ kiện (Bổ sung) thuộc dự án Xây dưng lưới điện trung áp huyện An Lão- Vĩnh Bảo- Tiên Lãng

- Sứ đứng cách điện Polymer 35kV

- Chuỗi néo đơn Polymer

- Chuỗi néo kép Polymer

Điện lực Hải Phòng

14

Mua sắm các loại phụ kiện Trung hạ thế thuộc công trình “ Cải tạo, xây dựng mạch vòng để kết nối lộ 472E23.12 và lộ 475E23.17; Lộ 474E23.12 và lộ 477E23.17 và cải tạo trung gian 35/10 kV Rịa- Nho Quan.

- Sứ chuỗi SLC-24kV660 mm 120KN + Phụ kiện néo

- Sứ đứng Polymer 24kV -660mm (Đã bao gồm kẹp + ty)…..

Điện lực Ninh Bình

15

Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 373 trạm 110kV Triệu Sơn – Điện lực Triệu Sơn gói thầu Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế.

- Sứ đứng 35kV

- Sứ chuỗi néo đơn polymer

- Sứ chuỗi đỡ

Điện lực Thanh Hóa

16

   Công trình cải tạo ĐZ 35kV lộ 372 E13.2 từ E13.2 đến E13.6 về vận hành 22kV, Liên lạc TBA 110kV Lạng Sơn và TBA 110kV Đồng Đăng

- Cầu dao cách ly 3 pha 22kV

- Chuỗi đỡ đơn 24kV (Polymer) gồm cả phụ kiện

- Chuỗi néo kép 24kV (Polymer) gồm cả phụ kiện

- ……

Điện lực Lạng Sơn

17

Mua sắm cáp điện, phụ kiện, aptomat, cầu chì tự rơi, sứ đứng, sứ chuỗi, ghip 1 bulong, ghip 2 bulong phục vụ sửa chữa thường xuyên quý II năm 2018

- Cầu chì tự rơi cắt có tải.

- Cầu chì tự rơi

- Sứ đứng

- Sứ chuỗi…

Điện lực Thái Bình

18

Mua vật tư thiết bị phục vụ lắp mới, thay thế công tơ và dự phòng sản xuất !3+ !4.2018 (Lần 2)

 

- Nhóm phụ kiện lắp đặt công tơ

- Nhóm phụ kiện đường dây

- Nhóm thiết bị bảo vệ

- Nhóm phụ kiện cáp cao thế

- Nhóm thiết bị đo đếm

Điện lực Quảng Ninh

19

Mua sắm dây dẫn và thiết bị đóng cắt các công trình CQT  giao danh mục đợt 1 nă, 2018: Xây dựng 01 Tuyến 22kV từ TBA 110kV Giáp Khẩu E5.2 chống quá tải cho khu vực Bến Đoan, Tp Hạ Long

Xây dựng và cải tạo đường dây trung áp, các TBA khu vực Phường Quang Trung và xã Điền Công – Tp Uông Bí từ điện áp 6kV lên 22 kV

- Tủ trung thế

- Cầu dao phụ tải

- Chống sét van

- ……

Điện lực Quảng Ninh

 

...

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top