Giỏ hàng

Các dự án khác liên quan

25Khu Công Nghiệp Đại An – Hải DươngCung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24:-          1 Ngăn dao phụ tải 24kV-          3 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV-          1 Ngăn đo lường 24kV-          1 Ngăn máy cắt 24kVCông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ07/2013Điện Lực Hải Dương
26Xây dựng khu xử lý chất thải Xuân Sơn GĐ_2Cung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24 và tủ 0,4kV-          1 Ngăn dao phụ tải 24kV-          3 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV-          Hệ thống tủ phân phối & tủ liên lạc cho 2 MBA 1000kVA09/2013Điện Lực Ba Vì – Hà Nội
27
28Cung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24:-          3 Ngăn dao phụ tải 24kV-          1 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kVCông ty CP HECICO10/2013Điện Lực Hải Phòng
29Trạm Biến áp 560kVA – 22/0,4kVCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 560kVA –22/0,4kVCông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ01/2014
30Cung cấp HT tủ 40,5kV Elko MME-36:-          1 Ngăn dao phụ tải 40,5kV-          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV-          1 Ngăn đo lường 40,5kVCông ty TNHH Hà Trung04/2014Điện Lực Hà Tĩnh
31Cung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24: HT1-          1 Ngăn dao phụ tải 24kV-          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kVCung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24: HT2


–          1 Ngăn dao phụ tải 24kV

–          1 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV

05/2014
32Khu đô thị sinh thái & dịch vụ thương mại Lam Hạ – Hà NamCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 400kVA-35(22)/0,4kVCông ty TNHH và xây dựng Hưng Mỹ05/2014Điện Lực Hà Nam
33Khu đô thị mới TP Thanh HoáCung cấp hệ thống 2 trạm kiosk hợp bộ22/0,4KV-250kVACông ty Xây dựng và thương mại Minh Hưng05/2014Điện Lực Thanh Hoá
34Khu đô thị sinh thái & dịch vụ thương mại Lam Hạ – Hà NamCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 320kVA-35(22)/0,4kVCông ty TNHH và xây dựng Hưng Mỹ06/2014Điện Lực Hà Nam
35Trung tâm dịch vụ hậu cần & phát triển thủy sản – Hải PhòngCung cấp HT tủ 40,5kV Elko MME-36:-          3 Ngăn máy cắt 40,5kV-          1 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV-          1 Ngăn đo lường 40,5kV06/2014Điện Lực Hải Phòng
36TBA cấp điện cho nhà hát Tỉnh Vĩnh PhúcCung cấp HT tủ 40,5kV Elko MME-36:-          1 Ngăn máy cắt 40,5kV-          3 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV06/2014Điện Lực Vĩnh Phúc
37Cung cấp HT tủ 24kV Elko MME-24:-          1 Ngăn máy cắt 24kV-          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV07/2014
38Cấp điện cho khu biệt thự và vui chơi giải trí hồ Đại Lải – Vĩnh Phúc (GĐ 2)Cung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 400kVA-35(22)/0,4kV-          Tủ RMU Elcoring36 SSF10/2014Điện Lực Vĩnh Phúc
39Xây dựng đường dây 35kV và TBA 2x2500KVA + 1x1000KVA- 35(22)/0.4KV Công Ty UJUCung cấp HT tủ 40,5kV Elko MME-36:-          2 Ngăn máy cắt 40,5kV-          1 Ngăn dao phụ tải 40,5kV-          1 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV-          1 Ngăn biến điện áp10/2014Điện Lực Thái Nguyên
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top