Liên hệ
Một số dự án đã thực hiện

Các dự ánNgày: 04-03-2018 bởi: Bùi Văn Tuấn

Một số dự án đã thực hiện

08Đường cáp ngầm 35KV và TBA cấp điện công ty TNHH MTV Hà Nam HANOISIMEX.Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          5 Ngăn thanh cái đầu vào 40,5kV


–          5 Ngăn dao phụ tải 40,5kV

–          6 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          1 Ngăn máy cắt 40,5kV tổng

Công CP Xây Lắp điện Thanh Xuân12/2012Điện Lực Hà Nam
09DZ 22kV & TBA 2x1000kVA Cấp điện cho trung cư sinh viên TP Việt Trì_ Tỉnh Phú Thọ.Cung cấp HT  tủ 24kV Elko MME-24:-          2 Ngăn dao phụ tải 24kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 24kV

–          1 Ngăn đo lường 24kV

03/2013Điện Lực Phú Thọ
10
11Hạ ngầm tuyến cáp khu đô thị Lam Hạ – Hà Nam.Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          4 Ngăn dao phụ tải 40,5kVCông CP Xây Lắp điện Thanh Xuân04/2013Điện Lực Hà Nam
12Xí Nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị phụ tùng đường sắtCung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36 và tủ hạ thế:-          2 Ngăn dao phụ tải 40,5kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          Hệ thống tủ phân phối và tủ liên lạc cho 2 MBA 630kVA

04/2013Điện Lực Đông Anh – Hà Nội
13Khu Công Nghiệp Đại An – Hải DươngCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 22/0,4KV-500kVACông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ04/2013Điện Lực Hải Dương
14Khu Công Nghiệp Đại An – Hải DươngCung cấp hệ thống trạm kiosk hợp bộ 22/0,4KV-320kVACông ty CP Thiết Bị Điện Dân Chủ05/2013Điện Lực Hải Dương
15TBA 2x1000kVA Cấp điện cho công ty bia Hà Nội – Hải Phòng.Dự án di dời khu vực sản xuất nhà máy bia số 1.


Công ty CP bia Hà Nội – Hải Phòng.

Cung cấp HT  tủ 40,5kV Elko MME-36:-          2 Ngăn dao phụ tải 40,5kV


–          2 Ngăn dao phụ tải liền chì 40,5kV

–          1 Ngăn máy cắt 40,5kV tổng

Công ty CP Tư Vấn Năng Lượng ECJC05/2013Điện Lực Hải Phòng

Hotline 0964.233.688